3D Printimine

Printimise ettevalmistus

Printimiseks on vaja kõigepealt luua 3D mudelist STL fail. Detaili luues tuleb arvestada sellega, et printer kasvatab kujundit kihthaaval ja otse õhu kohale printimine ei ole gravitatsiooni tõttu võimalik. Maksimaalne nurk, mida on võimalik suhteliselt normaalselt printida on 60 kraadi.  Et saada teada umbkaudne prinditava detaili mass, tuleb avada STL fail programmiga Ultimaker Cura, kus tuleb detail(id) paigutada alusel sobivasse asendisse ning seadistada printimise parameetrid. Curast näeb ka printimisele kuluvat aega.

Tellimine

Soovi korral saame Teie detaili(d) oma printeritega välja printida. Saame abistada ka 3D mudelite loomisega, sellest loe täpsemalt inseneriteenuste lehelt. Detaili lõplik hind võib natuke muutuda sõltuvalt detaili keerukusest ja printimisele kuluvast ajast.

Tellimused koos STL failiga saata aadressile printimine@robotiklubi.ee

Hind

Kokkuleppel

Näited tehtud töödest