Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


projektid:voistlusrobotid:robotex:2010:majakas

Robotex 2010 IR majakas

RC5 saatja
20 majakat

Majakad kiirgavad 36 kHz moduleerimissagedusel RC5 protokollile vastavaid sõnumeid. Majaka küljes on DIP lülitid millega saab valida mis kanali sõnumit majakas kiirgama peaks. Valida saab kanalite 1-4 vahel. Korraga kiirgavad mõlemad majaka IR LED-id. Majakal on teise majakaga sünkroniseerimise võimalus, mis kindlustab selle, et majakad saadavad oma sõnumeid vaheldumisi, mitte korraga. Saatmise periood jääb samaks (~113 ms) kuid need on siis majakatel ~56 ms võrra nihkes. Majaka toitepinge on 6-9 V DC (üle selle kuumeneb pingeregulaator palju) ja majakas tarbib olenevalt intensiivsuse reostaadi asendist 35 kuni 100 mA voolu.

Ühendamine

Allpool on toodud majaka füüsiline skeem koos põhikomponentide ja ühendusliidestega. Toitejuhtmete ühendamisel kruviliistu alla süttib punane LED. Iga ~113 ms järel mil IR LED-id kiirgavad vilgatab roheline LED. Kanali valimiseks tuleb alumisse asendisse lükata üks neljast kanalivaliku lülitist. Mitme kanalilüliti kasutamisel pole majaka töö garanteeritud. Kui midagi on valesti siis majakas ei kiirga ja roheline LED on kustunud.

Sünkroniseerimiseks tuleb ühendada kaks majakat maa ja signaali kruviliistu klemmide kaudu. Üks majakas tuleb seada sünkroniseerijaks viienda DIP lüliti alumisse asendisse lükkamise teel ja teine sünkroniseeritavaks sama lülitit ülemisse asendisse seades. Kui sünkroniseerimist kasutada ei soovita, tuleb mõlemad majakad sünkroniseerijaks seada kuid majakaid ühendama ei pea.

~~CL~~ Majaka komponendid ja ühendusliidesed ~~CL~~

Majaka seadmine kas sünkroniseerijaks või sünkroniseeritavaks tuleb teha enne toitevoolu ühendamist, sest antud riistvara puhul saab tarkvara nupu asendit lugeda ainult käivitamise hetkel. Kanalite lülitamine on samuti soovitatav teha enne toite ühendamist, kuid kanalite vahetamine toimib ka saatmise ajal. Sellisel juhul tuleb arvestada, et kanali vahetamise hetkel võib käesolaval hetkel saadetav RC5 pakett vigaseks muutuda.

Majaka kiiragmise intensiivsuse reguleerimine toimib pidevalt. :!: Intensiivsust ei tohi aga põhja keerata, sest muidu tarbib IR LED liiga palju voolu, pingeregulaator kuumeneb, toitepinge kukub alla ja mikrokontroller ei tööta enam.

Materjalid

Majaka skeem on koostatud Altium 9's. Tarkvara on kirjutatud AVR Studios WinAVR ja kodulabori teegi abil. Tarkvara võib vabalt ise täiendada, kompileerida ja majakasse laadida. Sedasi saaks majakaga edastada sõnumeid ka teiste protokollidega.

Probleemid

  • Elektriskeemis puudub suurem elektrolüütkondensaator IR LED-ide lülitamisest tuleneva pingekõikumise silumiseks
  • Sünkroniseerimisrežiimi valiku DIP lüliti ei saa olla samas ahelas kanali valikuga.
  • IR LED-ide fikseeritud takisti peab olema vähemalt paarkümmend oomi, et potentsiomeetri „põhja“ keeramisel LED-id pinget liiga alla ei viiks.
  • v1.0 tarkvaras on mitmeid vigu - vale kandesagedus, sünkroniseerimisimpulss liiga lühike, „toggle“ bit valesti.
  • Tellitud odavamad trükkplaadid on ilma lakita ja rajad võivad kergesti lühistuda.

Tegijad

Arrayprojektid/voistlusrobotid/robotex/2010/majakas.txt · Viimati muutnud: 2016/09/03 15:43 persoon raivo.riiel

Lehekülje tarvikud