Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


projektid:voistlusrobotid:robotex:2008:eeskiri

Robotex 2008 robotite ehitamise eeskiri

Nõuded võistkonnale

 • Võistkonnal on tahe Robotexil edukaks osalemiseks.
 • Võistkonnal on ühine eesmärk.
 • Võistkonna kooseis on fikseeritud.
 • Võistkonna liikmetel on Robotiklubi veebilehel profiil.
 • Võistkonnal on kapten, kes hoolitseb võistkonna toimimise eest.
 • Võistkonna kapten peab olema kursis võistkonnas toimuvaga.
 • Võistkonna nimes sisaldub TTÜ Robotiklubi nimi.
 • Võistkonnal on oma roboti ja selle komponentide jaoks tähistatud riiul kapis.
 • Kui tuleb võistluse jaoks ühtne sümboolika, siis kõik liikmed kannavad seda.
 • Kõik võistkonna liikmed järgivad TTÜ Robotiklubi juhatuse korraldusi.
 • Võistkonna liikmed hoiavad silma peal ehitamise korraldamise eeskirjal, ajakaval ja muul informatsioonil. Uuendusi on lihtne märgata minnes Robotex 2008 projekti lehele ja tööriistaribal „Viimased muudatused“ nuppu vajutades. Seal on sinise-punase värviga prillid mis toovad välja erinevused viimase ja eelviimase versiooni vahel. Otsetee muudatustesse.

Dokumenteerimine

 • Võiskond koostab dokumentatsiooni digitaalselt TTÜ Robotiklubi veebilehele, selleks ettenähtud kohta.
 • Võistkond peab enne ehitamise alustamist koostama kirjaliku visiooni robotist ja selle alusel tegutsema.
 • Võistkonnasiseselt tuleb koostada tööplaan kus on märgitud eesmärgid, tegijad ja ajakava.
 • Kõik ehitamise käigus koostatud ja kasutatud kirjeldused, skeemid, arvutused, fotod, komponentide nimekiri ja muud dokumendid tuleb jooksvalt talletada.
 • Dokumentatsiooni tuleb tekkinud muudatuste korral koheselt uuendada.
 • Kui dokumentatsiooni kõik koostada ei oska, siis teeb seda üks kindel võistkonna liige.
 • Dokumentatsioon peab lõplikult koostatud olema hiljemalt 01.02.2009.

Võistluseks valmistumise korraldamine

 • Võistluseks valmistumise korraldamise eest hoolitseb Robotiklubi juhatus - Mikk Leini ja Peeter Salong.
 • Võistkonnad lepivad omavahel kokku ajad mil nad ehitamas käima hakkavad.
 • Ühel ajale tuleks planeerida maksimaalselt kahe võistkonna kogunemine.
 • Reserveerimata aegadel võib igaüks ehitamas käia.
 • Pärast ehitamist koristab iga võistkond enda tekitatud prahi ära, paneb tööriistad tagasi oma kohtadele (mitte sinna kust keegi selle leidis) ja robotid oma kappi. Viimasena lahkuv võistkond koristab kogu ruumi ära, olenemata sellest kas praht on nende tekitatud või mitte.
 • Igal võistkonnale on ette nähtud kapp on roboti ja komponentide hoidmiseks.
 • Kord nädalas kindlal ajal toimub kõigi osalejatega koosolek kus vaadatakse olukord üle.

Dokumenteerimine

Ettevalmistumiseks on spetsiaalne veebileht kus on kirjas järgnev:

 • Ehitamise eeskiri.
 • Võistkondade kogunemiste ajad.
 • Võistkondade iganädalased edusammud ja hinded.
 • Võistkondade eelarve ja kulutused.
 • Võistkondade iseseisvad lehed.

Raha kasutamine

 • Eelarve määrab TTÜ Robotiklubi juhatus.
 • Igal võistkonnal on eraldi eelarve. See asub eelarve lehel.
 • Olenevalt eelarve finantsallikast erineb selle kasutamise viis.
 • Robotiklubi raha eest ostmise variandid on allpool loetletud. Muude finantsallikate kasutamise juhend on eelarve lehel.
 • Kõigi võistkondade kulutuste üle peetakse arvet TTÜ Robotiklubis. Arvepidajaks on Mikk Leini.
 • Arved, tsekid ja kõik muu kulukirjed tuleb olenemata finantsallikast viivitamatult arvepidaja kätte tuua.
 • Ka oma raha eest ostetud komponentide arved ja tsekid, või nende koopiad võiks arvepidaja kätte tuua.
 • Arvepidaja organiseerib arvete maksmise.
 • Arvepidaja paneb kulutused veebilehele kirja 24 tunni jooksul.
 • Võistkond peab jälgima, et oma eelarvet lõhki ei aja. Seejuures peab võistkond arvestama eelarve jäägi ja kulutuste nimekirja uuenemise viitega.
 • Eelarves olev raha on mõeldud ainult Robotex 2008-l võistleva roboti ehitamiseks - ehk siis komponentideks või tööriistadeks.

Robotiklubi nimel ostmise variandid

 • Arvega ostmine
  Ostja võtab poes ettemaksuarve MTÜ TTÜ Robotiklubi nimele. Aadressiks on Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn. Arve tuleb tuue arvepidaja kätte kes selle esimesel võimalusel tasub. Arve tasumisel arvepidaja teavitab arve võtjat kes saab poodi kauba järgi minna. Kaupa kätte saades saab arve võtja „päris“ arve mis tuleb tuua arvepidaja kätte.
 • Klubi kaardiga ostmine
  Mikk Leinil on klubi pangakaart millega saab poes kauba eest tasuda. Seda varianti saab kasutada kui ostmisega on kiire.
 • Tšekiga ostmine
  MTÜ juhatuse liikmed saavad ostes võtta tšeki MTÜ TTÜ Robotiklubi nimel, selle MTÜ raamatupidamisse tuua ja selle põhjal omale pangaülekande kaudu raha tagasi maksta. Kui tekib tõsiselt kiire vajadus ostu järgi, siis helistada mõnele Robotiklubi juhatuse liikmele ja küsida nende luba osta sularaha eest ja võtta tšekk MTÜ TTÜ Robotiklubi nimel. Pärast saab juhatuse liige raha endale kui formaalsele ostjale kanda ja selle tegelikule ostjale anda.
projektid/voistlusrobotid/robotex/2008/eeskiri.txt · Viimati muutnud: 2016/09/03 15:43 persoon raivo.riiel