Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


projektid:arendusprojektid:rokk

RObotiKlubi Kohver (ROKK)

Üldine

ROKK on Robotiklubi poolt arendatav kohver, mida saab kasutada väljapoole suunatud üritustel meelelahutuselemendina. Kohvris tuleb kindla aja peale lahendada kuni neli ülesannet. Aeg jookseb inimestel kogu aeg taimerina silme ees. Kui etteantud aja jooksul ülesandeid ära ei lahendata, siis kohver annab helisignaali või mõne muu efektiga märku. Idee on kohvris lahendatavad ülesanded teha moodulitena, mida on võimalik lihtsasti välja vahetada.

Kohvri kirjeldus

Kohvris on koht kuni neljale alammoodulile. Iga alammoodul on eraldiseisev tükk. Kohvri üldine joonis on allpool

Alammoodulitele esitatavad nõuded

Mehaanika

Alammoodul peab täpselt mahtuma sekstiooni, mis on osa kohvri sisse ehitatud raamist. Sektsioone on kokku neli. Raam on kohvri tasapinnast 2 cm madalam, see on ka ruum, mille võrra võib alammoodulil paiknevad asjad raamist kõrgemal olla. Raamist allapoole on alammoodulile ruumi 4 cm võrra. Alammoodulil peab olema põhja paigutatud magentid, mis kinnitavad alammooduli kohvri põhja külge.

Täpsemad mehaanilised nõuded alammoodulile on kirjeldatud siin karp.pdf

Lisaks peab arvestama, et alammooduli asjad elaksid üle ka transporti, kui kohver on külili asendis.

Elektroonika

Põhimoodulist tuleb 6 soonega ribakaabel, mis on paigutatud kohvrisse ringi. Kaabli küljes on neli ühenduskohta, mis on 2*3 väljaviiguga pistik plaadil.

Alammooduli elektroonikale seatud nõuded:

1) Alammooduli põhjast (või külje pealt) peab tulema kaabel, mis ühendatakse eelpool mainitud pistikusse. I2C siin töötab 3.3V peal ning alammoodulid ei tohi siini väljaviike pull-up reziimi panna. Seda teeb põhimoodul.

2) Alammoodul ei tohi ühendada mingeid muid I2C sensoreid sama siini külge, millega suheldakse põhimooduliga. Kui tahetakse kasutada I2C sensorit, siis selleks peab alammooduli mikrokontrolleril olema toetatud kaks erinevat I2C perifeeriat.

3) Alammooduli maksimaalne voolutarve on …. mA.

Tarkvara

Alammoodul suhtleb põhimooduliga I2C siini kaudu olles ise slave rollis. Alammoodulitele antake aadressid vahemikus 0x1F - 0x3F.

Registri aadressi 0x22 kaudu annab alamoodul teada oma ülesande staatuse kohta.
0 - ülesanne pole lahendatud
1 - ülesanne on lahendatud

Registri aadressile 0x23 kirjutab põhimoodul alamoodulile üldkäsud
0 - alglähtesta ja jää ootele
1 - alammooduli start

projektid/arendusprojektid/rokk.txt · Viimati muutnud: 2020/01/26 22:14 persoon peeter.salong