Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


projektid:arendusprojektid:koodi_ladu

Koodi ladu

Siia lehele hakkame koguma tüüpilisi koodijuppe AVR'i mikrokontrollerite jaoks, mis ei ole AVR C++ Lib's implementeeritud ja mis iseseisvana ei anna projekti mõõtu välja.

Litsents

Siin toodud kood on ainult klubisiseseks kasutuseks. Keelatud on koodi kopeerimine ja jagamine TTÜ Robotiklubi välistele isikutele ja teistele organisatsioonidele. Koodi kasutaja peab garanteerima, et see ei oleks avalikult kättesaadav.

Kood

Servomootori juhtimine

Kaks PWM väljundit, mis reageerivad ühele analoogsisendile. Praktiliselt servotester. PWM'i sagedus ja kõrgelolekuaja lihtsalt muudetav (korrigeerida on vaid vastav konstant SI ühikutes).

Samm-mootori juhtimine

LCD juhtimine

Loeb sümboleid USART'st ja kirjutab need 16*2 LCD'le. Kuvatud teksti redigeerimise võimalus. Automaatne nihutamine ja kursori jälgimine.

Silur

Võimaldab pidada arvutiga andmesidet teadete viisi. Kontrollerile saab edastada käsklusi ja täisarve. Lisatud on Windowsi installer arvutipoolse tarkvara paigaldamiseks.

DC mootori juhtimine

Juhib H-silda I/O-väljaviikude kaudu taimeri katkestuse hulkdelegaati kasutades. ProjektT programmi põhi kohandatud ATmega128 jaoks.

Sammulugeja

Testimata sammulugeja põhi kahes erinevas versioonis (delegaadiga ja ilma).

SRF08 sonar

SRF08'st kauguste lugemiseks mõeldud progamm. USART'i kasutamise näide on ka sees - selleks, et saaks sonarist loetavaid kaugusi HyperTerminali abil vaadata. Kuna SRF08 kasutab I2C'd, siis saab siit vaadata ka üht võimalust kuidas see realiseerida.

Ultrahelisensori lugemine

UART FIFO puhvrite näide koos "taskidega"

Roomba sumo

Läti 2008 aasta võistluse Roomba sumoroboti kood. Pakis on ka kogu pyRoomba moodul. Vali sealt Sumo.py, see ongi see kood mille alusel sumotamine toimus.

Tegijad

projektid/arendusprojektid/koodi_ladu.txt · Viimati muutnud: 2016/09/03 15:43 persoon raivo.riiel