Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


kursused:roboti_algkursused:2017.1:adc

LED-i vilgutamine

/*
 * LED_Blink main.c
 */ 
 
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
 
int main(void)
{
  //set LED pin 5 to be output
  DDRB |= (1 << DDB5);
  while (1) 
  {
    // bitwise XOR ^ toggles the LED value ON and OFF
    PORTB ^= (1 << PORTB5);
    // 100 millisecond delay
    _delay_ms(100);
  }
}

ADC

main.c

/*
 * ADC main.c
 *
 */ 
 
#define LED_PIN 1<<5
 
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "ADC.h"
 
int main(void)
{
  adc_init();
 
  DDRB |= (1<<5);
 
  uint16_t adc_value = 0;
 
  while(1) //infinite loop
  {
   adc_value = adc_read(0);
 
   PORTB |=(1<<5);
   for(int i=0; i < adc_value; i++)
     _delay_ms(1);
 
   PORTB &= ~(1<<5);
   for(int i=0; i < adc_value; i++)
     _delay_ms(1);
  }
}

ADC.h

/*
 * ADC.h
 *
 */ 
 
 
#ifndef ADC_H_
#define ADC_H_
 
void adc_init();
uint16_t adc_read(uint8_t channel);
 
 
#endif /* ADC_H_ */

ADC.c

/*
 * ADC.c
 *
 */ 
 
#include <avr/io.h>
 
#include "ADC.h"
 
void adc_init(void)
{
  ADCSRA = (0x7 <<ADPS0); //set prescaler to 128
  ADCSRB = 0;
  DIDR0 = (1 << ADC0D);
  ADMUX = (1 << REFS0);
  ADCSRA |= (1 << ADEN);
}
 
uint16_t adc_read(uint8_t channel)
{
  if ((channel < 9) || (channel == 14) || (channel == 15))
  {
   ADMUX = (1<< REFS0) | (channel << MUX0);
  }
  else
  {
   return 0xFFFF;
  }
  ADCSRA |= (1 << ADSC); //käivitamine ühe lugemise võtmise
 
  while (ADCSRA & (1 << ADSC)) //ootame et lugemine lõppeks
  {	
  }
 
  return ADC;
}
Arraykursused/roboti_algkursused/2017.1/adc.txt · Viimati muutnud: 2017/03/11 21:10 persoon maarjo.mass

Lehekülje tarvikud