Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


juhendid:kanboard

Kanboard ja projektijuhtimine

Tähtsad lingid:

 • Kanboard (Logi sisse tavalise robotiklubi kasutajaga.)

Kanboard-i eesmärgid

 • Anda ülevaade nii projektijuhile kui ka tehnikameeskonna kaptenile projekti praegusest seisust.
 • Dokumenteerida tööülesandeid meeskonnaliikmetele.

Kanboard-i kasutus

Tööülesannete olekud

Vaikimisi on Kanboard-l 4 eraldi tulpa tööülesannete jaoks, mis tähistavad nende erinevaid etappe. Need etapib on:

 • Backlog - siia kuuluvad kõik projekti käigus ettenähtavad tööülesanded. Need ei pruugi veel hästi defineeritud olla, peab olema ainult teadmus, et kunagi peaks sellega tegelema.
 • Ready - ülesanne on defineeritud (vt. Tööülesande loomine), saanud tegija ja tähtaja. Need ülesanded on kohesel täitmisele kuuluvad.
 • Work in progress - ülesanne on aktiivselt täitmisel.
 • Done - ülesanne ootab ülevaatamist kas projektijuhi või delegeeritud isiku poolt. Tulemid tuleb kontrollida. Siit võib ülesandeid sulgeda.

Ülesannete liikumist erinevatesse olekutesse kirjeldab järgmine voogdiagramm. Siin tasub märkida, et iga liigutust peaks tähistama kommentaar vastava sisuga ülesande all.

Tööülesande loomine

Tööülesandes peaksid olema selgelt märgitud järgmised asjad:

 • Tähtaeg (due date).
 • Tegija (assignee).
 • Vaheetapid (kirjelduses, nii täpselt, kui neid on teada).
 • Lõpptulemid (kirjelduses).

Ülesande vaheetappe võib ka „Sub-task“-de kujul ülesse täheldada. Aga tähtis oleks, et ülesande üldine tegevuskava oleks ülesande kirjelduses olemas. See kava võib erinevate asjaolude tõttu muutuda ja ei tohiks olla kivisse raiutud (eranditega).

Ülesande kirjeldusse kirjutada ka kõik muu tööks vajalik info, näiteks tehnilised nõuded, mida silmas pidada; seotud isikute nimekiri; jne.

Tulemid tuleb väga konkreetselt ülesse kirjutada. Tulemite põhjal tuleb kontrollida tööülesande täidetavust. Sõltuvalt olukorrast võib tulem olla nt. mingi füüsiline asi: roboti kere on koostatud; või siis mingi tegeveusega tähistatud: uued CAD-i failid on SVN-i pushitud.

Näide sobivast tööülesande kirjeldusest:

# Ülesanne: Rataste kinnituse disainimine.

Vaja on disainida rataste jaoks kinnitused ja ka prototüüpida.

Töökäik:
* Luua nõuetele vastav rataste disain.
* Printida 3D prototüübid (vähemalt 2).
* Liita rehviga ja vaadata, kas toimib.
* Kui disaining printimine ja koostamine ei toimi kuigi hästi, siis vajadusel ümber teha ja uuesti proovida.

Nõuded:
* Diameeter: 4 cm <= D <= 8 cm.
* Laius: 10 nm.
* Materjal: PLA.

Tulemid:
* Lõplik disain SVN-s.
* Prototüübid koostatud.
Arrayjuhendid/kanboard.txt · Viimati muutnud: 2020/09/29 15:22 persoon erki.meinberg

Lehekülje tarvikud