Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


dokumendid:liikmelisus

See on dokumendi vana versioon!


Liikmelisus

Liikmestaatused

Robotiklubi liikmeskonna moodustavad:

 1. Liikmed
 2. Aktivistid
 3. Vilistlased

Juriidiliselt on klubiga seotud ainult Liikmed.

Loe liikmestaatustest lähemalt.

MTÜ TTÜ Robotiklubi liige

Eeldused

 1. On olnud vähemalt aasta jooksul aktiivselt seotud Klubi tegevustega.
 2. On valmis jätkuvalt panustama Klubi tegevustesse.
 3. On näidanud üles vastutustundlikkust.
 4. Tunneb Klubi põhikirja, sisekorraeeskirja, töökorra määrust ja liikmestaatuste määrust.
 5. Teab “Liikme” õiguseid ja kohustusi.

Õigused

 1. Eelisõigus osaleda Klubi projektides, koolitustel ja motivatsiooniüritustel.
 2. Pääseda iseseisvalt ligi Klubi ruumile ja kasutada sealset vara.
 3. Viia läbi ja juhtida Klubi nime all ja Klubi ressursse kasutades projekte, koolitusi ja üritusi.
 4. Omada hääleõigust Klubi üldkoosolekul.
 5. Kandideerida Juhatusse.

Kohustused

 1. Osaleda Klubi üldkoosolekutel.
 2. Võtta aktiivselt osa vähemalt ühe töögrupi tegevusest.
 3. Olla võimalusel ja “Aktivisti” soovil talle mentoriks.
 4. Hoida Klubi mainet väärika ja esinduslikuna.
 5. Hoida heaperemehelikult Klubi vara ning täita sisekorraeeskirja.
 6. Täita põhikirja nõudeid.
 7. Tagada enda profiili ajakohasus Klubi kodulehel.

Blanketid

Dokument Selgitus
Liikmeks astumise avaldus Pane kirja oma nimi, kontaktandmed, kuupäev ning kustuta kaldkirjas abitekst. Trüki välja, allkirjasta ja too mõne juhatuse liikme kätte.
Liikme väljastumisavaldus Pane kirja oma nimi, kontaktandmed, kuupäev ning kustuta üleliigne. Trüki välja, allkirjasta ja too mõne juhatuse liikme kätte.

Otsused

Kuupäev Dokument Selgitus
17.07.2007 Otsus 1 Uued liikmed: Mikk Leini, Lauri Kirikal, Martin Heinvee
17.09.2007 Otsus 2 Uued liikmed: Andres Vahter, Martin Kontus, Margit Turro
24.04.2008 Otsus 3 Uued liikmed: Heiko Pikner, Martin Tigasson, Rasmus Raag, Roland Uuesoo, Tiit Rätsep
24.04.2008 Otsus 4 Uued liikmed: Andres Ormisson, Dmitri Jeroškin, Indrek Keskküla, Jaanus Karjane, Raul Piiber, Siim Sülla
30.06.2008 Otsus 5 Välja arvatud: Martin Heinvee, Jüri Bogatkin (edaspidi vilistlane)
01.07.2009 Otsus 6 Uued liikmed: Sigrid Münter, Rain Ellermaa, Indrek Tubalkain
20.10.2009 Otsus 7 Välja arvatud: Margit Turro, Martin Allik (edaspidi vilistlane)
18.12.2009 Otsus 8 Uued liikmed: Ronald Tammepõld, Siim Viilup
14.01.2010 Otsus 9 Uued liikmed: Erki Leitaru
23.02.2010 Otsus 10 Välja arvatud: Andres Ojamaa (edaspidi vilistlane), Rainer Sternfeld (edaspidi vilistlane), Roland Uuesoo
29.04.2010 Otsus 11 Uued liikmed: Alan Pikk, Kristi Seppa
18.08.2010 Otsus 12 Välja arvatud: Dmitri Jeroškin
25.08.2010 Otsus 13 Uued liikmed: Tarmo Prillop
31.08.2010 Otsus 14 Uued liikmed: Renee Kauler
21.09.2010 Otsus 15 Uued liikmed: Martin Meisalu
06.10.2010 Otsus 16 Välja arvatud: Andres Ormisson (edaspidi vilistlane)
16.11.2010 Otsus 17 Uued liikmed: Riho Pihlak
23.03.2011 Otsus 18 Uued liikmed: Matthias Kuus
31.08.2011 Otsus 19 Välja arvatud: Lauri Kirikal (edaspidi vilistlane)
11.04.2012 Otsus 20 Uued liikmed: Lauri Leemet, Andres Jakovlev, Marianne Nugis, Ly Orgo
08.05.2012 Otsus 21 Uued liikmed: Tõnis Märtmaa, Konstantin Shibin
06.08.2012 Otsus 22 Välja arvatud: Kristi Seppa, Siim Viilup (edaspidi vilistlased)
18.09.2012 Otsus 23 Välja arvatud: Martin Tigasson, Andres Vahter, Jaanus Karjane, Erki Leitaru (edaspidi vilistlased)
03.02.2013 Otsus 24 Uued liikmed: Sander Sööt
27.06.2013 Otsus 25 Uued liikmed: Kaupo Raid ; Välja arvatud: Renee Kauler, Alan Pikk
02.09.2013 Otsus 26 Uued liikmed: Arthur Randjärv ; Välja arvatud: Raul Piiber
19.09.2013 Otsus 27 Uued liikmed: Eero Raav ; Välja arvatud: Riho Pihlak
11.02.2014 Otsus 28 Uued liikmed: Ingvar Lond
25.08.2014 Otsus 29 Välja arvatud: Indrek Keskküla, Ronald Tammepõld, Tiit Rätsep (edaspidi vilistlased); Välja arvatud: Martin Meisalu
29.01.2015 Otsus 30 Välja arvatud: Rasmus Raag, Martin Kontus (edaspidi vilistlased); Välja arvatud: Ingvar Lond, Andres Jakovlev
16.07.2015 Otsus 31 Välja arvatud: Matthias Kuus, Ly Orgo (edaspidi vilistlased); Uued liikmed: Raimond Vaba, David Randoja, Aleksandr Ess
24.09.2015 Otsus 32 Välja arvatud: Konstantin Shibin(edaspidi vilistlane), Sander Sööt, Tarmo Prillop
25.02.2016 Otsus 33 Uued liikmed: Timmu Tollimägi, Tambet Eelmere
31.05.2016 Otsus 34 Uued liikmed: Maarjo Mass, Raivo Riiel
16.08.2016 Otsus 35 Uued liikmed: Aleksandr Zhigalov
23.11.2016 Otsus 36 Uued liikmed: Liisu Miller
05.01.2017 Otsus 37 Uued liikmed: Erki Meinberg, Harri Oras, Kirke Pralla
01.02.2017 Otsus 38 Välja arvatud: Sigrid Münter, Mikk Leini(edaspidi vilistlased)
08.02.2017 Otsus 39 Uued liikmed: Rim Puks
25.05.2017 Otsus 40 Uued liikmed: Ott Valli, Timothy Rähmonen, Mati Raadik, Reimo saart, Siim Soopalu
25.05.2017 Otsus 41 Välja arvatud: Indrek Tubalkain, Tõnis Märtmaa, Siim Sülla(edaspidi vilistlased);Välja arvatud: David Randoja, Eero Raav
03.10.2017 Otsus 42 Uued liikmed: Karolin Kelpman
19.01.2018 Otsus 43 Uued liikmed: Jonatan Kalmus, Natali Bergman, Ardi Soosalu, Ats Kaldma, Henri Johann Norden, Marek Salurand, Tõnis Erbsen
08.06.2018 Otsus 44 Uued liikmed: Agnes Triis Saga, Rainer Binsol, Jaak Lepik, Siim Suviste, Karoliina Roots; välja arvatud: Aleksandr Ess (edaspidi vilistlane); välja arvatud: Henri Johann Norden
30.01.2019 Otsus 45 Uued liikmed: Marek Lahk, Enrico Vompa, Siim Suitslepp, Mairo Mitt, Jaagup Voomets, Timo Loomets, Jaan Roop, Karl Maamets; välja arvatud: Kirke Pralla, Ott Valli, Jonatan Kalmus, Marianne Nugis
29.04.2019 Otsus 46 Uued liikmed: Andrei Printsev, Hardi Tambets, Kristo Toots, Talis Tammearu, Toomas Jõgisu
17.06.2019 Otsus 47 Uued liikmed: Kaarel Meiner; välja arvatud: Rain Ellermaa (edaspidi vilistlane), Agnes Triin Saga, Jaagup Voomets, Enrico Vompa

Nimekirjad

Kuupäev Dokument Liikmete arv
22.09.2007 Nimekiri 11
05.05.2008 Nimekiri 22
30.06.2008 Nimekiri 20
01.07.2009 Nimekiri 23
20.10.2009 Nimekiri 21
18.12.2009 Nimekiri 23
14.01.2010 Nimekiri 24
23.02.2010 Nimekiri 21
29.04.2010 Nimekiri 23
18.08.2010 Nimekiri 22
25.08.2010 Nimekiri 23
31.08.2010 Nimekiri 24
21.09.2010 Nimekiri 25
06.10.2010 Nimekiri 24
16.11.2010 Nimekiri 25
23.03.2011 Nimekiri 26
31.08.2011 Nimekiri 25
11.04.2012 Nimekiri 29
08.05.2012 Nimekiri 31
06.08.2012 Nimekiri 29
18.09.2012 Nimekiri 25
03.02.2013 Nimekiri 26
27.06.2013 Nimekiri 25
02.09.2013 Nimekiri 25
19.09.2013 Nimekiri 25
11.02.2014 Nimekiri 26
26.08.2014 Nimekiri 22
29.01.2015 Nimekiri 18
16.07.2015 Nimekiri 19
24.09.2015 Nimekiri 16
25.02.2016 Nimekiri 18
31.05.2016 Nimekiri 20
16.08.2016 Nimekiri 21
23.11.2016 Nimekiri 22
05.01.2017 Nimekiri 25
01.02.2017 Nimekiri 23
08.02.2017 Nimekiri 24
25.05.2017 Nimekiri 29
25.05.2017 Nimekiri 24
03.10.2017 Nimekiri 25
19.01.2018 Nimekiri 32
08.06.2018 Nimekiri 35
30.01.2019 Nimekiri 39
29.04.2019 Nimekiri 44
17.06.2019 Nimekiri 40
dokumendid/liikmelisus.1560796124.txt.gz · Viimati muutnud: 2019/06/17 21:28 persoon erki.meinberg